Lone genvandt medarbejdernes tillid...

Lone, underdirektør i en mellemstor virksomhed, blev coachet med succes i følgende problemer:

  • Højt sygefravær blandt medarbejdere
  • Opgavevægring
  • Negativ stemning
  • Kritik og modstand fra medarbejdere

Det blev under coachingen ret hurtigt klart, at Lone i sin ledelsesstil udviste ret lille tro på medarbejdernes dømmekraft.

Hun havde tendens til at ville kontrollere dem i arbejdsprocessen fra A til Z. Det havde vænnet dem til ikke at turde foretage sig noget på egen hånd, da de frygtede nye tilrettevisninger fra hende.

I coachingen gik det op for Lone, at hun genererede den samme usikkerhed hos medarbejderne, som hun selv havde følt i sit gamle job.

Men hvilken alternativ ledelsestil skulle hun så vælge for at sikre høj kvalitet i udførelsen af arbejdet, samtidig med at personalet genvandt troen på sig selv og motivationen?

I coachingen blev der lagt vægt på, at Lone selvstændigt analyserede problemet, fandt frem til målene, identificerede barriererne og lagde strategien for at nå målene.

Hun oplevede et par fejltagelser undervejs, men lærte af det og fik korrigeret kursen. Gennem åbenhed og en udbygget tillid til medarbejderne genvandt hun deres tillid og opbakning. Hun udviklede sin egen lederstil, der gav den ønskede succes.

Leder

Lone var lidt af en kontrolfreak overfor medarbejderne. Via coaching lærte hun at have - og vise - tillid til de ansatte.