Coaching lærte hende at finde sine egne resurser

Medarbejder i firmaets bogholderi, Birgitte, 42 år, blev med succes coachet i følgende problemer:

  • Manglende arbejdsglæde og overskud
  • Smerter, træthed, irritation
  • Sygemeldinger

Noget af det, der gjorde Birgitte syg, var:

  • Ulønnet aften- og weekendarbejde.
  • Personalemøder med envejskommunikation fra ledelse.
  • Vanskeligheder som følge af nye beslutninger.

I samtaleforløbet fik hun en mulighed for at forstå, hvordan det hele havde udviklet sig, og hvorfor hun var blevet syg.
Hun forstod efterhånden, at hun ikke havde svigtet, men at firmaets arbejdsmiljø var en del af problemet. 

Vi drøftede, hvorledes hun skulle tackle problemet, men først lagde vi en plan for, hvordan hun personligt kunne komme på benene igen. 

Det var vigtigt for hende at lære noget om hendes egne handlemønstre, så hun kunne lære at handle på den mest konstruktive måde.
Efter tre måneders forløb besluttede hun at søge et nyt, attraktivt job i en anden afdeling - som hun fik!

Medarbejder

Birgittes smerter forsvandt, og hun genvandt sin arbejdsglæde, via coahing.