Psykologisk hjælp til private

De fleste mennesker kan i perioder opleve et eller flere problemer:

  • Uro og angst
  • Sorg og krise ved sygdom og død
  • Fyring
  • Tristhed og depression
  • Knas i parforholdet
  • Hvad skal jeg med mit liv?

Ofte er man i stand til at kæmpe sig videre alene. I andre tilfælde er ægtefællen eller en god ven den kraft, der bringer én videre.

Men undertiden er det ikke nok. Her er det nødvendigt med professionel hjælp. Samtaler, rådgivning og behandling hos en psykolog kan være det, der løser op for problemer og giver energi til at komme videre.

Psykologerne på Psykologisk Klinik Herlev/Ballerup kan afhjælpe de fleste psykiske problemer.

Psykologisk Hjaelp Til Private

Klinikken kan via samtaler indkredse en persons blokeringer eller problemer og behandle dem