Vi kommer alle ud for at miste...

For nogle kan sorg og krise medføre:

 • Depression & angst
 • Fysiske smerter/sygdom
 • Problemer med at fungere i det daglige

Rasmus, 35 år, fik bearbejdet sin sorg over moderens
død hos psykologen:


Inden behandlingen var Rasmus igennem disse ting:

 • Hyppige sygemeldinger - og til sidst en fyreseddel
 • Dagligt alkoholforbrug
 • Tristhed og nervøsitet

Rasmus´ sorg handlede bl.a. om disse ting:

 • Moren døde pludseligt og uden lægelig forklaring
 • En klage over lægerne blev afvist
 • Mange pligter i barndomshjemmet
 • Økonomisk ansvar i barndomshjemmet
 • Følte sig forbigået af moderen

Efter tre måneders behandling var Rasmus kommet så langt, at han kunne genoptage arbejdet i fuldt omfang. Langsomt vendte humøret tilbage.

Sorg Og Krise

Et dødsfald kan give psykisk bagslag i form af depression, angst og smerter. Via samtaler hos psykologen, kan sorgen bearbejdes.