Sundhedsforsikringer i firmaet

Mange ansatte, især indenfor det private erhvervsliv, er gennem deres firmas sundhedsordninger sikret betalt psykologbehandling. Herved slipper du for at betale selv.

Henvend dig til den personaleansvarlige i firmaet.

Den offentlige Sygesikring

I mange tilfælde giver sygesikringen et pænt tilskud til psykologisk behandling.

Det sker, hvis du indenfor de sidste 6 måneder kommer ind under disse kategorier:

 • Røveri, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af en invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der har foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været offer for incest
 • Let til moderate depressioner
 • Personer med let til moderat angst, herunder OCD

Din andel af honoraret for en konsultation er efter fratrækning af tilskud:

 • 1. samtale : 380 kr.
 • 2. og følgende samtaler : 317 kr.

Medlemmer af Sygeforsikringen "Danmark" får yderligere tilskud på kr. 100 til hver samtale. Nettoudgiften bliver således kr. 280/kr. 217 pr. samtale.

Tilskud

Du skal have henvisning fra din læge for at få tilskud til psykologbistand. Der gives tilskud op til 12 samtaler - ved depression og angst op til 24 samtaler. Ved medlemsskab af "Danmark" gives yderligere tilskud på kr. 100 pr. samtale