Kognitiv terapi

Tanker skaber følelser. Negative selvopfattelser, forventninger om mulige kommende ulykker, belaster mange menneskers liv.

Gennem kognitiv terapi brydes tankernes magt over humør og følelser. Du får atter mulighed for at handle rationelt, styret af din sunde fornuft.
Angst og depression afløses af energi og et liv, hvor du bruger dine personlige ressourcer.

Henrik, 35 år, IT Teamleder, havde i et par år lidt af angst, når han kørte i tog og i bil på motorvej:

Gennem kognitiv terapi  lærte Henrik at analyse de tankemønstre, der skabte angsten. Det terapeutiske træningsprogram, som han gennemførte, hjalp ham af med angsten og gav ham ny energi, som han med succes kunne anvende i sit arbejde og fritidsliv.

Kognitiv Terapi

Via kognitiv terapi bliver man i stand til at bryde fastlåste tankemønstre og angst.